Tania-Franco-Klein-1-OurLifeInTheShadows-4-DiningRoom(selfportrait)